Wendbaar werken

Toekomstbestendig door wendbaar werken 

Door vergaande robotisering en digitalisering gaan veranderingen tegenwoordig zó snel, dat je wel wendbaar móet zijn.  Investeren in het vermogen om je koers snel en effectief te veranderen is daarbij van cruciaal belang. Dat kan door mensen te trainen in verandervaardigheid, zodat ze slagvaardiger en wendbaarder zijn. Dat kan ook door agile (= letterlijk: wendbaar) te werken.

Vergroot je verandervaardigheid

Doorslaggevend voor succesvol veranderen is het vermogen van een organisatie om medewerkers juist in tijden van verandering het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze begrepen worden. Dat de organisatie snapt wat ieder nodig heeft om te accepteren waarom verandering echt nodig is. En medewerkers ook de inzichten en instrumenten aangereikt krijgen om te willen en kunnen veranderen vaardig op te pakken.

Agile werken heeft invloed op structuur én cultuur

Om agile te werken zet je methodieken in als kanbanscrum en het agile programma portfolio. Agile zelf is dus geen methode! Agile is vooral een mindset, een manier van werken, die je met elkaar hebt afgesproken en waarin samenwerken, interactie, logisch denken en je snel kunnen aanpassen centraal staan. Agile werken is daarmee dus van invloed op de manier van werken (structuur), maar net zo goed op de cultuur van een organisatie. Denk aan een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden, waar geëxperimenteerd mag worden, waar mensen elkaar feedback geven en zo ruimte hebben om te groeien.

Agile principes
Agile

Het resultaat is een organisatie die klaar is voor de toekomst

Wij vinden het fantastisch als we zien dat aandacht voor verandervaardigheid en werken met de agile methoden een andere werkcultuur tot stand brengen, waardoor mensen véél meer met elkaar afstemmen en er ruimte komt voor creativiteit en innovatie. Zo ontstaan organisaties die gezond en toekomstbestendig zijn met medewerkers die er met plezier werken.

Begeleiden van de verandering

Wij begeleiden projecten, leiden medewerkers en management op, en zetten graag Serious Games in bij het trainen van verandervaardigheid. Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.