LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® is een beproefde methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, organisatieontwikkeling en innovatie. Wat LEGO® SERIOUS PLAY® zo krachtig maakt is dat iedereen zijn kennis en mening inbrengt. Het is een speelse en zeer effectieve methode, die mede door Zwitserse wetenschappers is ontwikkeld. De aanpak is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat het inzetten van je handen en je brein tegelijkertijd leidt tot andere inzichten, meer vertrouwen en een grotere betrokkenheid.

Waarom

Met behulp van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode worden de ideeën en creativiteit van alle deelnemers maximaal benut. Na het bouwen geven de deelnemers zelf betekenis aan de gebouwde modellen met behulp van verhalen (storytelling). Elke deelnemer levert input en is volledig betrokken bij het proces.

Voor wie

LEGO® SERIOUS PLAY® kan in heel veel verschillende situaties en met uiteenlopende groepen worden ingezet. Bijvoorbeeld:
• In situaties waarin veel verschillende oplossingen en invalshoeken mogelijk zijn.
• Als je wilt dat mensen diepere verbanden zien en meer verbindingen kunnen leggen.
• Als je streeft naar betrokkenheid en een breed draagvlak.
De duur en het programma van de workshops hangen af van de aard en de omvang van het vraagstuk.

Resultaat

Elke deelnemer bouwt zijn of haar visie op het vraagstuk en deelt het verhaal dat daarbij hoort met de andere deelnemers. Iedereen wordt dus op een gelijke manier gehoord en draagt bij aan een gezamenlijk antwoord op het vraagstuk, wat leidt tot een breed draagvlak. Het werken met hand én brein zorgt voor diepere inzichten. En het is ook nog eens heel erg leuk om te doen!