Onderzoek Werkgeluk in Friesland

Onderzoek werkgeluk in Friesland

Vlak voor en tijdens de coronaperiode lieten wij onderzoek doen naar werkgeluk in Friesland. Daarbij bleek werkgeluk coronaproof en redelijk stabiel te zijn. Ondanks de perikelen rondom corona en de uitdagingen die dat op werkvloer en thuis met zich meebracht bleef het cijfer dat Friese werkenden voor hun werkgeluk gaven vrijwel gelijk. Werk was en bleef bovendien een zeer belangrijke factor in hun leven.

Ruim 400 Friese werkenden deden mee aan het onderzoek dat Gelukwerkt begin 2021 liet uitvoeren door de Monitor Groep. Het gemiddelde cijfer voor werkgeluk in Friesland bleek gelijk aan begin 2020: een 7,3. Dat was net iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 7,2.  Op diverse aspecten die met werkgeluk te maken hebben was wel een verandering te zien. Zo kreeg plezier, als een van de drie belangrijke factoren van werkgeluk, een iets lager cijfer: 7,3 (begin 2020: 7,4). Dat gold ook voor zingeving, namelijk een 7,0 (begin 2020: 7,1). Het cijfer voor de derde factor, voldoening, bleef wel gelijk (7,1).

De effecten van corona waren heel divers en persoonlijk. Beide kanten van de medaille waren steeds aardig in evenwicht. Van alle werkenden had bijvoorbeeld 38% minder positieve emoties ervaren, maar 34% had daar geen last van. 36% voelde zich minder energiek, maar voor 42% was dat niet zo. Videobellen koste 39% van de medewerkers energie, terwijl 37% aangaf daar geen problemen mee te hebben. Een mooi effect van Corona was dat het 51% van de medewerkers bewust heeft gemaakt van de mooie en minder mooie dingen van het werk.

 

Werkdruk nam af, gevoel van waardering ook

Werk bleek een belangrijke factor in het leven: 85% gaf een zes of hoger voor hoe belangrijk werk in hun leven is en 45% gaf zelfs een acht of hoger. Opvallend was dat de werkdruk die mensen ervaren hebben met 4% afnam. De belangrijkste oorzaken van die werkdruk waren dat er te weinig collega’s beschikbaar zijn, de medewerker zelf niet snel nee zegt en er te veel ad hoc werkzaamheden zijn. Ten opzichte van Nederland scoorden Friezen hoger op betrokkenheid en passie als factor voor oorzaak van werkdruk en hadden ze juist minder het gevoel dat ze aan te veel projecten/opdrachten werken.

Verdere verschillen met begin 2020 zijn dat medewerkers zich minder gewaardeerd voelden, maar wel meer vertrouwen hebben ervaren. Waar het gaat om dicht bij de medewerkers staan kreeg het management van organisaties in Friesland een lager cijfer dan landelijk. En 72% van de Friezen gaf aan de rol van werk belangrijk tot heel belangrijk te vinden. Dit is hoger dan het landelijke cijfer. 17% gaf zelfs een 9 of een 10.

De leidinggevende is oorzaak nummer 3 van laag werkgeluk, maar bij hoog werkgeluk staat de leidinggevende bijna onderaan bij de oorzaken. Als je als leidinggevende wilt zorgen voor werkgeluk bij de medewerkers, dan is het belangrijk om het sturen en controleren los te laten en vooral aandacht te geven aan het waarderen van medewerkers. Toch waren de medewerkers niet ontevreden over de leidinggevenden. Gemiddeld kregen ze een 7,0.  Wat opviel is dat leidinggevenden zich vaak niet bewust zijn van hun stijl van leidinggeven: op vrijwel alle fronten schatten zij zichzelf 20% positiever in dan de medewerkers doen.