Het vermogen om mee te bewegen

Verandervaardigheid
Webinar 8 en 19 april 2021

Meebewegen kun je leren

Snel en waardevol inspelen op veranderingen is essentieel in deze veranderende wereld. Denk maar aan de coronatijd en het beroep dat gedaan werd op de wendbaarheid van jou en je organisatie. Je ging meer online werken, zocht naar manieren om contact met je collega’s te houden en misschien veranderde zelfs de focus van je organisatie. Door tijdelijke sluiting van het bedrijf, of doordat andere diensten of producten nodig waren. Als alles in beton is gegoten, er nog steeds vierjarenplannen worden gemaakt en er geen ruimte is om actief in te spelen op veranderingen mis je als organisatie de boot. Vooral door vergaande robotisering en digitalisering gaan veel veranderingen tegenwoordig zó snel, dat je wel verandervaardig móet zijn.

Doorslaggevend voor succesvol veranderen is het vermogen van een organisatie om medewerkers juist in tijden van verandering het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze begrepen worden. Dat de organisatie snapt wat ieder nodig heeft om het MOETEN veranderen te accepteren. En medewerkers ook de inzichten en instrumenten aanreikt om het WILLEN en het KUNNEN veranderen vaardig op te pakken.

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

 

Verandervaardigheid ontwikkelen

Vaardig zijn in veranderen vraagt vaak om nieuw gedrag en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe processen. Hoewel we ook zelf steeds in verandering zijn, persoonlijk en zakelijk, vinden de meeste mensen veranderen niet leuk. Ze vinden verandering vaak wel nodig, maar als dat betekent dat ze zelf iets anders moeten doen, wordt het al lastiger. Daarom is het goed je te verdiepen in veranderbereidheid. Mensen die veranderbereid zijn ondersteunen het veranderproces op positieve wijze, terwijl mensen die weerstand vertonen de hakken in het zand zetten en het veranderproces vertragen. Of mensen positief of negatief zijn heeft te maken met de omstandigheden rondom de verandering, en hoe zij daar vanuit hun overtuigingen en emotie op reageren.

Mindset

Verandervaardig zijn gaat dus over het individu zelf, maar zeker ook over de omgeving: is er een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden, mag er worden geëxperimenteerd, geven mensen elkaar feedback en daarmee een kans om te groeien? Dat is vooral een mindset, een manier van denken, die je met elkaar hebt afgesproken en waarin samenwerken, interactie en logisch denken centraal staan.

-> Waar je voor moet waken is dat verandering een doel op zich is, en dat er aan ‘veranderverheerlijking’ gedaan wordt. Er moet altijd een goede reden zijn om te veranderen. Bovendien is het prettig om je te realiseren dat niet elke verandering even snél nodig is.

Drie pijlers

Wij hebben als leidraad bij het analyseren van en werken aan verandervaardigheid drie pijlers gekozen:

  • veranderbereidheid
  • veranderkracht
  • verandering vasthouden

Aan de slag

Op basis van deze drie pijlers hebben wij een programma gemaakt dat is opgebouwd uit een aantal stappen:

Quick Scan Verandervaardigheid

Aan de hand van twaalf stellingen krijgen we een eerste inzicht in de verandervaardigheid van je team of organisatie. We komen bij je langs, of maken een online afspraak. Op basis daarvan geven wij een vrijblijvend advies voor de vervolgstappen.

Serious Game Verandervaardigheid (online of live)

Spelend leren is een van de meest effectieve manieren om iets onder de knie te krijgen. In een goed spel ga je zo op, dat je vanzelf natuurlijk gedrag laat zien. Dat is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van onze uitdagende serious game, die we samen met JGM Experiences hebben ontwikkeld. Maar het blijft niet bij spelen alleen, want het spelen dient een doel: wij analyseren het gedrag van het team op basis van onze drie pijlers, en gaan daar verder met het team mee aan de slag. Na afloop geven wij advies over de mogelijke vervolgstappen.

Pico Prins

Maak kennis met Pico Prins: uitvinder en wereldverbeteraar. Hij zit in zak en as en heeft hulp nodig. Hij wil dolgraag iets doen om honger de wereld uit te helpen, maar zijn machine doet het niet meer. Door zijn chaotische karakter is hij de formule kwijtgeraakt. Vind jij met je team de code? 

Niet dit:

Jij, je team en de organisatie waar je werkt worden voortdurend ingehaald door de actualiteit. Concullega’s zijn jullie altijd een flinke stap voor. Of het beleid dat je bedenkt is eigenlijk alweer aan herziening toe op het moment dat je iedereen er in mee hebt. Er wordt veel gepraat, vooral ook langs elkaar heen. Het duurt eindeloos om tot doen te komen, doordat niemand echt de verantwoordelijkheid pakt. Projecten duren lang, kosten veel tijd, kosten bergen energie en wat af is wordt met veel moeite geïntroduceerd of blijft uiteindelijk toch op de plank liggen. Jij hebt hart voor de zaak, maar de stroperigheid, de bureaucratie en de weerstand gaan ten koste van je motivatie.

Maar dit:

Je werkt in een organisatie die goed inspeelt op veranderingen en waar de kracht van de medewerkers wordt benut. Waar medewerkers zin hebben om aan mee te werken, zich gewaardeerd voelen en merken dat er naar ze geluisterd wordt. Waar ze mogen experimenteren, niet alleen in woorden maar ook in daden. Waar processen ondersteunend zijn aan het werk, en niet leidend. Waar gestuurd wordt op resultaten, op een gezonde manier. Waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om een bijdrage aan het organisatiedoel te leveren en zich hier ook medeverantwoordelijk voor voelen. Waar medewerkers de leiding mogen nemen en uitgedaagd worden om te innoveren. Waar een verandering wordt gezien als uitdaging en niet als een probleem. Kortom: een organisatie met een zuurstofrijke omgeving, die gezonde ambities heeft en waar je fluitend naar toe gaat!

Dat kan anders!

Herken je (delen van) de eerste situatie, en verlang je naar de tweede? Zet dan nu de eerste stap en neem contact op.