Het vermogen om mee te bewegen

Verandervaardigheid
WebinarsPico, the game

Meebewegen kun je leren

Snel en waardevol inspelen op veranderingen is essentieel in deze veranderende wereld. Denk maar aan de coronatijd en het beroep dat gedaan werd op de wendbaarheid van jou en je organisatie. Je ging meer online werken, zocht naar manieren om contact met je collega’s te houden en misschien veranderde zelfs de focus van je organisatie. Door tijdelijke sluiting van het bedrijf, of doordat andere diensten of producten nodig waren. Als alles in beton is gegoten, er nog steeds vierjarenplannen worden gemaakt en er geen ruimte is om actief in te spelen op veranderingen mis je als organisatie de boot. Vooral door vergaande robotisering en digitalisering gaan veel veranderingen tegenwoordig zó snel, dat je wel verandervaardig móet zijn.

Doorslaggevend voor succesvol veranderen is het vermogen van een organisatie om medewerkers juist in tijden van verandering het gevoel te geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze begrepen worden. Dat de organisatie snapt wat ieder nodig heeft om te accepteren waarom verandering echt nodig is. En medewerkers ook de inzichten en instrumenten aangereikt krijgen om te willen en kunnen veranderen vaardig op te pakken.

Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.

 

Verandervaardigheid ontwikkelen

Vaardig zijn in veranderen vraagt vaak om nieuw gedrag en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe processen. Hoewel bijna iedereen regelmatig verandert, persoonlijk en zakelijk, houden de meeste mensen niet van verandering. Ze vinden verandering vaak wel nodig, maar als dat betekent dat ze zelf iets anders moeten doen, wordt het al lastiger. Daarom is het goed je te verdiepen in veranderbereidheid. Mensen die veranderbereid zijn ondersteunen het veranderproces op positieve wijze, terwijl mensen die weerstand vertonen de hakken in het zand zetten en het veranderproces vertragen. Of mensen positief of negatief zijn heeft te maken met de omstandigheden rondom de verandering, en hoe zij daar vanuit hun overtuigingen en emotie op reageren.

Mindset

Verandervaardig zijn gaat dus over het individu zelf, maar zeker ook over de omgeving: is er een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden, mag er worden geëxperimenteerd, geven mensen elkaar feedback en daarmee een kans om te groeien? Dat is vooral een mindset, een manier van denken, die je met elkaar hebt afgesproken en waarin samenwerken, interactie en logisch denken centraal staan.

-> Waar je voor moet waken is dat verandering een doel op zich is, en dat er aan ‘veranderverheerlijking’ gedaan wordt. Er moet altijd een goede reden zijn om te veranderen. Bovendien is het prettig om je te realiseren dat niet elke verandering even snél nodig is.

Drie pijlers

Wij hebben als leidraad bij het analyseren van en werken aan verandervaardigheid drie pijlers gekozen:

Veranderbereidheid

De veranderbereidheid gaat over of je je makkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden. Maar waar ligt dit aan? Natuurlijk aan je eigen houding en gedrag, maar ook aan die van je collega’s. Help je elkaar bij moeilijkheden, laat je elkaar groeien en zien jullie kansen? Ook spelen eerdere ervaringen met veranderingen een belangrijke rol in de bereidheid om mee te bewegen.

Veranderkracht

De mensen die ons kennen weten dat we het vaak hebben over doenken, doen en denken tegelijk. Die doekracht helpt je om makkelijker door een verandering te komen. Belangrijk hierbij is ook het vertrouwen dat je in elkaar hebt, waardoor je ruimte hebt om iets nieuws uit te proberen en bij een fout niet gelijk de wind van voren krijgt, maar dat dit gezien wordt als een kans om ervan te leren. Veranderkracht gaat ook over de mate waarin jullie georganiseerd zijn, hoe je het werk inricht met elkaar. Goed om van elkaar te weten waar je goed in bent en waar minder, zodat je elkaar versterkt.

Verandering vasthouden

Bij het begeleiden van een verandering hoort dat je de urgentie duidelijk hebt, dat je weet waarom een verandering nodig is. Een helder beeld van de nieuwe situatie, het gewenste doel, is hierin ook van belang. Vaak betekent dat niet dat alles overhoop moet, maar zeker ook dat je vasthoudt aan wat al goed gaat. Evalueer daarom regelmatig en haal daar concrete actiepunten uit. En als laatste is de leidinggevende cruciaal om het geleerde vast te houden: hij/zij brengt jullie team in een flow, zodat jullie optimaal kunnen presteren!

Niet dit:

Jij, je team en de organisatie waar je werkt worden voortdurend ingehaald door de actualiteit. Concullega’s zijn jullie altijd een flinke stap voor. Of het beleid dat je bedenkt is eigenlijk alweer aan herziening toe op het moment dat je iedereen er in mee hebt. Er wordt veel gepraat, vooral ook langs elkaar heen. Het duurt eindeloos om tot doen te komen, doordat niemand echt de verantwoordelijkheid pakt. Projecten duren lang, kosten veel tijd, kosten bergen energie en wat af is wordt met veel moeite geïntroduceerd of blijft uiteindelijk toch op de plank liggen. Jij hebt hart voor de zaak, maar de stroperigheid, de bureaucratie en de weerstand gaan ten koste van je motivatie.

Maar dit:

Je werkt in een organisatie die goed inspeelt op veranderingen en waar de kracht van de medewerkers wordt benut. Waar medewerkers zin hebben om aan mee te werken, zich gewaardeerd voelen en merken dat er naar ze geluisterd wordt. Waar ze mogen experimenteren, niet alleen in woorden maar ook in daden. Waar processen ondersteunend zijn aan het werk, en niet leidend. Waar gestuurd wordt op resultaten, op een gezonde manier. Waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om een bijdrage aan het organisatiedoel te leveren en zich hier ook medeverantwoordelijk voor voelen. Waar medewerkers de leiding mogen nemen en uitgedaagd worden om te innoveren. Waar een verandering wordt gezien als uitdaging en niet als een probleem. Kortom: een organisatie met een zuurstofrijke omgeving, die gezonde ambities heeft en waar je fluitend naar toe gaat!

Dat kan anders!

Herken je (delen van) de eerste situatie, en verlang je naar de tweede? Zet dan nu de eerste stap en neem contact op.

Aan de slag

Op basis van deze drie pijlers hebben wij een programma gemaakt dat is opgebouwd uit een aantal stappen:

Quick Scan Verandervaardigheid

Aan de hand van twaalf stellingen krijg je een eerste inzicht in de verandervaardigheid van je team of organisatie. We komen bij je langs, of maken een online afspraak. Op basis daarvan geven wij een vrijblijvend advies over de vervolgstappen.

Serious Game Verandervaardigheid (online of live)

Spelend leren is een van de meest effectieve manieren om iets onder de knie te krijgen. In een goed spel ga je zo op, dat je vanzelf natuurlijk gedrag laat zien. Dat is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van onze uitdagende serious game, die we samen met JGM Experiences hebben ontwikkeld. Maar het blijft niet bij spelen alleen, want het spelen dient een doel: wij analyseren het gedrag van het team op basis van onze drie pijlers, en gaan daar verder met het team mee aan de slag. Na afloop geven wij advies over de mogelijke vervolgstappen.

Pico Prins

Maak kennis met Pico Prins: uitvinder en wereldverbeteraar. Hij is altijd optimistisch, maar ook lichtelijk chaotisch. Daarom heeft hij jullie hulp nodig. Hij is de gouden formule kwijt om zijn machine aan de praat te krijgen. Vind jij met je team de code?

Waarom gebruik maken van ons aanbod werkgeluk?

Waarom raden we je aan gebruik te maken van ons aanbod m.b.t. werkgeluk? Als je gelukkig bent op je werk presteer je beter, kun je beter omgaan met veranderingen, leef je langer en ben je waardevoller voor je omgeving. Er wordt veel geschreven en gezegd over geluk. Soms krijg je de indruk dat je altijd blij moet zijn en dat negatieve emoties er niet mogen zijn. Geluk en emoties zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook de negatieve. Negatieve emoties kunnen zorgen voor een tijdelijke dip in je geluk. De meeste mensen blijken echter over veel meer veerkracht te bezitten dan ze vaak denken! De meeste mensen zijn uitstekend in staat om lichtpuntjes te vinden, ook na tegenslag of zelfs traumatische ervaringen. En de meeste mensen kunnen heel goed hun eigen geluksgevoel beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek.