Verandervaardigheid

Verandervaardigheid kun je leren

Snel en waardevol inspelen op veranderingen is essentieel in deze veranderende wereld. Denk maar aan de coronatijd en het beroep dat gedaan werd op de wendbaarheid van jou en je organisatie. Je ging meer online werken, zocht naar manieren om contact met je collega’s te houden en misschien veranderde zelfs de focus van je organisatie. Door tijdelijke sluiting van het bedrijf, of doordat andere diensten of producten nodig waren. Als alles in beton is gegoten, er nog steeds vierjarenplannen worden gemaakt en er geen ruimte is om actief in te spelen op veranderingen mis je als organisatie de boot. Vooral door vergaande robotisering en digitalisering gaan veel veranderingen tegenwoordig zó snel, dat je wel verandervaardig móet zijn.

Hoe ontwikkel je verandervaardigheid?

Vaardig zijn in veranderen vraagt vaak om nieuw gedrag en het ontwikkelen en toepassen van nieuwe manieren van werken. Hoewel bijna iedereen regelmatig verandert, persoonlijk en zakelijk, houden de meeste mensen niet van verandering. Ze vinden verandering vaak wel nodig, maar als dat betekent dat ze zelf iets anders moeten doen, wordt het al lastiger. Of mensen positief of negatief zijn heeft veel te maken met de omstandigheden rondom de verandering, en hoe zij daar vanuit hun overtuigingen en emotie op reageren.

Een positieve mindset helpt je vooruit

Verandervaardig zijn gaat dus over het individu zelf, maar zeker ook over de omgeving: is er een sfeer waarin fouten gemaakt mogen worden, mag er worden geëxperimenteerd, geven mensen elkaar feedback en daarmee een kans om te groeien? Dat is vooral een mindset, een manier van denken, die je met elkaar hebt afgesproken en waarin samenwerken, interactie en logisch denken centraal staan.

-> Verandering is geen doel op zich is. Er moet altijd een goede reden zijn om te veranderen. Bovendien is het prettig om je te realiseren dat niet elke verandering even snél nodig is.

De drie pijlers van verandervaardigheid

Als leidraad bij het analyseren van en werken aan verandervaardigheid zijn er drie pijlers:

Veranderbereidheid
Veranderbereidheid gaat over of je je makkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden. Mensen die veranderbereid zijn ondersteunen het veranderproces op een positieve manier, terwijl mensen die weerstand vertonen voor vertraging zorgen.  Waar ligt dit aan? Natuurlijk aan hun eigen houding en gedrag, maar ook aan die van collega’s. Help je elkaar bij moeilijkheden, laat je elkaar groeien en zie je kansen? Ook eerdere ervaringen met verandering spelen een belangrijke rol in de bereidheid om mee te bewegen.

Veranderkracht

Wij gebruiken graag de term doenken, een mooie combinatie van doen en denken tegelijk. Doenken helpt je om makkelijker mee te gaan in een verandering. Belangrijk hierbij is ook het vertrouwen dat je als team in elkaar hebt, waardoor er ruimte is om iets nieuws uit te proberen en fouten gezien worden als een kans om te leren en te verbeteren. Veranderkracht gaat ook over de manier waarop jullie werk georganiseerd is. En het is van belang dat je van elkaar weet waar je goed in bent en waar je minder goed in bent, zodat ieders kwaliteiten optimaal worden ingezet.

Verandering vasthouden

Bij het begeleiden van een verandering hoort dat de urgentie van een verandering duidelijk is. Een helder beeld van hoe de gewenste nieuwe situatie eruitziet is hierbij ook van belang.  Veranderen gaat niet over per se alles overhoop halen, maar net zo goed over vasthouden wat goed is.  Regelmatig evalueren en concrete acties verbinden aan die evaluatie zijn daarbij essentieel. En tenslotte heeft de leidinggevende een cruciale rol om het geleerde vast te houden: hij/zij brengt het team in een flow, zodat iedereen optimaal kan presteren!

Niet dit:

Jij, je team en de organisatie waar je werkt worden voortdurend ingehaald door de actualiteit. Concullega’s zijn jullie altijd een flinke stap voor. Of het beleid dat je bedenkt is eigenlijk alweer aan herziening toe op het moment dat je iedereen mee hebt. Er wordt veel gepraat, vooral ook langs elkaar heen. Het duurt eindeloos om tot doen te komen, doordat niemand echt de verantwoordelijkheid neemt. Projecten duren lang, kosten veel tijd, kosten bergen energie. Wat af is wordt met veel moeite geïntroduceerd of blijft uiteindelijk toch op de plank liggen. Jij hebt hart voor de zaak, maar de stroperigheid, de bureaucratie en de weerstand gaan ten koste van je motivatie.

Maar dit:

Je werkt in een organisatie die goed inspeelt op veranderingen en waar de kracht van de medewerkers wordt benut. Waar medewerkers zin hebben om aan mee te werken, zich gewaardeerd voelen en merken dat er naar ze geluisterd wordt. Waar ze mogen experimenteren, niet alleen in woorden maar ook in daden. Waar processen ondersteunend zijn aan het werk, en niet leidend. Waar op een gezonder manier gestuurd wordt op resultaten. Waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om een bijdrage aan het organisatiedoel te leveren en zich hier ook medeverantwoordelijk voor voelen. Waar medewerkers de leiding mogen nemen en uitgedaagd worden om te innoveren. Waar een verandering wordt gezien als uitdaging en niet als een probleem. Kortom: een organisatie met een zuurstofrijke omgeving en  gezonde ambities heeft waar je fluitend naar toe gaat!

Dat kan anders!

Herken je (delen van) de eerste situatie, en verlang je naar de tweede? Zet dan nu de eerste stap en neem contact op.