Scrum

Scrum is doenken:
doen en denken tegelijk

Projecten kosten vaak veel tijd en energie. Er worden plannen geschreven, projectmanagers aangetrokken en er wordt eindeloos veel overlegd. Vaak met als resultaat dat een project meer tijd en geld kost dan verwacht. Om nog maar niet te spreken over de energie die langzaam uit het team is weggesijpeld. Met scrum kan dat anders! In korte sprints met veel feedback tussendoor, kom je samen sneller tot resultaat. Daarbij biedt scrum de ruimte om steeds pro-actief in te spelen op de snelle veranderingen in en om je organisatie. Het maakt je wendbaar, agile.

Scrum raamwerk

Waarom scrum?

Scrum zorgt ervoor dat projecten wél op tijd klaar zijn en wél binnen het budget afgerond worden. Of zoals de bedenker van scrum, Jeff Sutherland zegt: ”scrum is doing twice the work in half the time.” Daarbij staan de wensen van de opdrachtgever en de gebruiker centraal. Zo kan scrum ervoor zorgen dat (meer dan) het gewenste resultaat wordt behaald binnen de vooraf gestelde kaders.

Scrum heeft ook effect op hoe wordt samengewerkt binnen je organisatie. Binnen scrumprojecten komen talenten en kwaliteiten van de teamleden optimaal tot hun recht. Geen top-down management, maar zelforganiserende teams die samen tot resultaat komen.

De belanghebbenden binnen en buiten de organisatie spelen bij scrum een centrale rol. Zij worden actief betrokken bij het project. Zo ben je als organisatie transparant richting je werknemers en richting de belanghebbenden van jouw organisatie.

Voor wie is scrum?

Weet jij wat je met een project wilt bereiken, maar is het niet duidelijk hoe je dat doel het beste kunt bereiken? Heb je een project dat maar niet van de grond komt of dat al veel te lang duurt? Dan is scrum de methode om in te zetten. Bijna elk project, groot of klein, kan gescrumd worden, of kan voordeel hebben bij het inzetten scrum-onderdelen. Wij hebben succesvol scrumprojecten begeleid in de zorg, het onderwijs, de overheid, voor woningcorporaties en bij banken. Lees dit ervaringsverhaal maar eens. Ook voor het MKB is scrum een waardevolle manier om projecten goed te doorlopen.

Wat levert het op?

Organisaties leren slimmer te werken met behulp van scrum. Projecten worden van tevoren niet volledig ingepland en dichtgetimmerd, maar bieden ruimte om in te spelen op de veranderende omgeving. Constant evalueren en intensief samenwerken staan centraal. Uit ervaring weten wij dat beter samenwerken leidt tot groei, op individueel niveau en op organisatieniveau. En groei leidt tot meer werkplezier en effectiviteit. Daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van!

Aan de slag!

Wil jij meer weten over scrum? Of ben je al overtuigd van de voordelen van scrum? Wil jij dat wij projecten begeleiden, of management en medewerkers opleiden? Neem contact met ons op en ontdek wat wij voor je kunnen betekenen.