Gelukwerkt.frl

Wendbaarheid

Veel mensen en organisaties zijn nog niet gewend aan de snelheid van veranderingen. Ze hebben manieren van werken die daar nog niet op aansluiten. 

wendbaarheid

…doen en denken tegelijk…

Door anders te denken en nieuwe methodes en tools te omarmen ga je ‘doenken’, doen en denken tegelijk, en kun je veel soepeler omgaan met veranderingen. Wendbaar werken is een manier om fris naar jezelf, anderen en werkprocessen te blijven kijken. Het is bedoeld om je bewust te maken van je eigen vaste patronen en daar alternatieven voor te bedenken. Zo blijft je denken lenig en houd je je omgeving bij de les.

Agile

organiseren

 

 

Agile organiseren staat voor intensieve samenwerking in multidisciplinaire teams, interactie met elkaar en met andere belanghebbenden en werken in korte sprints. Een agile methodiek die op dit moment veel wordt toegepast, is scrum. Scrum is gericht op innovaties en projecten. Een ander instrument die ingezet kan worden is het Agile Programma Portfolio, waarmee je programma’s in kaart brengt en daar de ontwikkeling in volgt. En Kanban is een visueel overzichtsbord waarmee je een werkproces helder en inzichtelijk maakt. Wij denken graag mee over welk instrument je wanneer inzet. 

Scrum

Scrum.frl

Scrum is een snelle en flexibele manier om projecten te organiseren, waarbij zelforganiserende teams in korte cycli aan tastbare resultaten werken, die door feedback van stakeholders en tussentijds evalueren steeds beter worden.