Storytelling

De laatste jaren is de aandacht voor verhalen ook binnen organisaties en bedrijven flink toegenomen. Daar worden ze op verschillende manieren en met veel effect ingezet. En dat is niet zo vreemd, want verhalen zijn een krachtig middel om te laten zien waar je voor staat en waar je voor gaat. Ze zijn de weerslag van je identiteit en cultuur, de basis van je merk en je reputatie, en de bron van je strategie. Verhalen hebben de potentie om medewerkers te motiveren en de juiste klanten aan te trekken.

Waarom storytelling

“If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten” zei de Britse auteur Rudyard Kipling. Die uitspraak geeft mooi weer wat de kracht van storytelling is. Wat jou verteld wordt door middel van een goed gekozen verhaal vergeet je niet meer. Verhalen inspireren, motiveren, maken duidelijk, zorgen voor een aha-erlebnis die mensen ertoe aanzet om hun eigen verhaal te vertellen. Ze leveren bovendien een schat aan informatie. Verhalen geven ook een prachtig inzicht in wat mensen bezighoudt en hoe mensen zin geven aan wat ze doen. Bovendien zijn verhalen van grote waarde om mensen te motiveren en richting te geven, om zin te geven, om emoties op te roepen of concreet te maken wat abstract is.

Voor wie

Verhalen kunnen een stevige basis vormen bij individuele trainingen en bij bedrijfsbrede verander- en leerprocessen. Storytelling draagt eraan bij dat jij zelf of jouw bedrijf je boodschap met meer impact overdraagt en zorgt ervoor dat wat je wilt delen of overbrengen beter beklijft. Verhalen zorgen voor verbinding en meer groepen tussen de mensen in en om je organisatie. Wil jij in jouw organisatie ook met verhalen aan de slag? Wij geven trainingen en ondersteunen jullie bij het verzamelen, verwerken en verspreiden van verhalen.

Resultaat

Verhalen hebben de potentie om mensen in beweging te krijgen, en, heel belangrijk: verhalen zorgen voor verbinding. Verhalen sluiten bovendien aan bij de grote behoefte die mensen hebben aan authenticiteit en transparantie. En is dat niet precies wat we goed kunnen gebruiken in deze tijd?