Onderzoek naar Fries werkgeluk 2020

In Nederland is 88 procent van de bevolking tevreden met het leven en gelukkig. Friesland steekt daar met 92 procent mooi bovenuit. Toch zijn er ook in Friesland vraagstukken waar we ons zorgen over maken, zoals benoemd in de ‘New Blue Zone’ die een aantal aanjagers in Friesland wil creëren: een leefgebied dat aansluit bij onze cultuur, natuur en ook technologische mogelijkheden. Het gaat dan om vraagstukken als de toename van welvaartsziekten, de toename van stress- en burnoutklachten, de toename van eenzaamheid en bevolkingsgroepen die aantoonbaar korter leven. Thema’s uit de Blue Zones zie je ook terug op het werk: zingeving, van waarde zijn, voldoening halen uit wat je doet en een netwerk van sociale relaties. 

Er is landelijk al het nodige onderzoek gedaan naar werkgeluk, zoals elk jaar door de Monitor Groep met de Gelukkig Werken Academy en Happy Office. Veel beperkter zijn de cijfers voor Friesland. Voor zover er cijfers zijn scoort Friesland lager dan de rest van Nederland. Dat maakte ons nieuwsgierig. Daarom vroegen wij de Monitor Groep om een uitgebreider onderzoek uit te voeren in Friesland. De resultaten zijn inmiddels bekend en op 29 januari 2020 gepresenteerd.

Uit de cijfers blijkt dat Friezen aangeven op hun werk net iets gelukkiger te zijn dan de gemiddelde Nederlander. De Friese werkenden geven gemiddeld een 7,3, tegen 7,2 als Nederlands gemiddelde.

Ook op plezier, voldoening, en zingeving, drie belangrijke factoren voor werkgeluk, scoren Friezen hoger dan gemiddeld. Zingeving springt daarbij het meest in het oog. Zingeving kan worden omschreven als de mate waarin je kunt bijdragen aan iets moois, goeds of belangrijks. Dat kunnen eigen idealen zijn, maatschappelijke belangen of een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. Opvallend zijn verder de scores voor perfectionisme: 65% procent van de ondervraagden ziet zichzelf als perfectionist. Perfectionisme zorgt ervoor dat de kans op een burn-out wordt vergroot. Tegelijkertijd wordt er gelukkig ook veel gelachen op het werk: 76% vindt dat er genoeg gelachen wordt.

Een reactie die we na afloop kregen van één van de deelnemers: ‘Prachtige presentatie! Erg professioneel. Kosten noch moeite gespaard. Top. 😊’. En ook Omrop Fryslân was er bij: Radiofragment Omrop Fryslân

Op 31 januari plaatste het Friesch Dagblad bijgaand artikel: werkgeluk Friesch Dagblad

Denk je nu: daar wil ik meer van weten? We doen de presentatie graag nog een keer bij jou in de organisatie of voor jouw netwerk. Mail ons!

Waarom gebruik maken van ons aanbod werkgeluk?

Waarom raden we je aan gebruik te maken van ons aanbod m.b.t. werkgeluk? Als je gelukkig bent op je werk presteer je beter, kun je beter omgaan met veranderingen, leef je langer en ben je waardevoller voor je omgeving. Er wordt veel geschreven en gezegd over geluk. Soms krijg je de indruk dat je altijd blij moet zijn en dat negatieve emoties er niet mogen zijn. Geluk en emoties zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, ook de negatieve. Negatieve emoties kunnen zorgen voor een tijdelijke dip in je geluk. De meeste mensen blijken echter over veel meer veerkracht te bezitten dan ze vaak denken! De meeste mensen zijn uitstekend in staat om lichtpuntjes te vinden, ook na tegenslag of zelfs traumatische ervaringen. En de meeste mensen kunnen heel goed hun eigen geluksgevoel beïnvloeden, zo blijkt uit onderzoek.