Onderzoek naar Fries werkgeluk

In Nederland is 88 procent van de bevolking tevreden met het leven en gelukkig. Friesland steekt daar met 92 procent mooi bovenuit. Toch zijn er ook in Friesland vraagstukken waar we ons zorgen over maken, zoals benoemd in de ‘New Blue Zone’ die een aantal aanjagers in Friesland wil creëren: een leefgebied dat aansluit bij onze cultuur, natuur en ook technologische mogelijkheden. Het gaat dan om vraagstukken als de toename van welvaartsziekten, de toename van stress- en burnoutklachten, de toename van eenzaamheid en bevolkingsgroepen die aantoonbaar korter leven. Thema’s uit de Blue Zones zie je ook terug op het werk: zingeving, van waarde zijn, voldoening halen uit wat je doet en een netwerk van sociale relaties. 

Er is landelijk al het nodige onderzoek gedaan naar werkgeluk, zoals recent door de Monitor Groep met Onno Hamburger en Happy Office. Veel beperkter zijn de cijfers voor Friesland. Voor zover er cijfers zijn scoort Friesland lager dan de rest van Nederland. Dat maakte ons nieuwsgierig. Daarom vroegen wij de Monitor Groep om een uitgebreider onderzoek uit te voeren in Friesland. De resultaten van dat onderzoek worden op 29 januari gepresenteerd.

Dan valt er meer te zeggen over hoe Friezen scoren als het gaat om werkgeluk, en wat de belangrijkste factoren zijn voor Fries werkgeluk.

De resultaten van het onderzoek worden op 29 januari om 15.30 uur gepresenteerd bij Bouwgroep Dijkstra Draisma. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de Meetup-groep Slimmer en leuker werken in N-NL. Zie https://www.meetup.com/nl-NL/gelukwerkt-frl/events/267271900/

Kun jij niet aanwezig zijn, maar wil je wel graag meer weten over de resultaten van het onderzoek? Stuur ons een bericht, dan houden we je op de hoogte.