Werkgeluk blijkt coronaproof en redelijk stabiel. Ondanks de perikelen rondom Corona en de uitdagingen die dat op werkvloer en thuis met zich meebracht is het cijfer dat Friese werkenden voor hun werkgeluk geven vrijwel gelijk gebleven. Werk is en blijft bovendien een zeer belangrijke factor in hun leven.

Ruim 400 Friese werkenden deden mee aan het onderzoek dat Gelukwerkt evenals begin vorig jaar liet uitvoeren door de Monitor Groep. Het gemiddelde cijfer voor werkgeluk in Friesland is gelijk aan begin vorig jaar: een 7,3. Dat is net iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 7,2.  Op diverse aspecten die met werkgeluk te maken hebben is wel een verandering te zien. Zo krijgt plezier, als een van de drie belangrijke factoren van werkgeluk, een iets lager cijfer: 7,3 (begin 2020: 7,4). Dat geldt ook voor zingeving, namelijk een 7,0 (begin 2020: 7,1). Het cijfer voor de derde factor, voldoening, bleef wel gelijk (7,1).

De effecten van corona zijn heel divers en persoonlijk. Beide kanten van de medaille zijn steeds aardig in evenwicht. Van alle werkenden heeft bijvoorbeeld 38% minder positieve emoties ervaren, maar 34% heeft daar geen last. 36% voelt zich minder energiek, maar voor 42% is dat niet zo. Videobellen kost 39% van de medewerkers energie, terwijl 37% aangeeft daar geen problemen mee te hebben. Een mooi effect van Corona is dat het 51% van de medewerkers bewust heeft gemaakt van de mooie en minder mooie dingen van het werk.

Werkdruk neemt af, gevoel van waardering ook

Werk blijkt een belangrijke factor in het leven: 85% geeft een zes of hoger voor hoe belangrijk werk in hun leven is en 45% geeft zelfs een acht of hoger. Opvallend is dat de werkdruk die mensen ervaren met 4% is afgenomen. De belangrijkste oorzaken van die werkdruk zijn dat er te weinig collega’s beschikbaar zijn, de medewerker zelf niet snel nee zegt en er te veel ad hoc werkzaamheden zijn. Ten opzichte van Nederland scoren Friezen hoger op betrokkenheid en passie als factor voor oorzaak van werkdruk en hebben ze juist minder het gevoel dat ze aan te veel projecten/opdrachten werken.

Verdere verschillen met begin 2020 zijn dat medewerkers zich minder gewaardeerd voelen, maar wel meer vertrouwen ervaren. Waar het gaat om dicht bij de medewerkers staan krijgt het management van organisaties in Friesland een lager cijfer dan landelijk. En 72% van de Friezen geeft aan de rol van werk belangrijk tot heel belangrijk te vinden. Dit is hoger dan het landelijke cijfer. 17% geeft zelfs een 9 of een 10.

De leidinggevende is oorzaak nummer 3 van laag werkgeluk, maar bij hoog werkgeluk staat de leidinggevende bijna onderaan bij de oorzaken. Als je als leidinggevende wilt zorgen voor werkgeluk bij de medewerkers, dan is het belangrijk om het sturen en controleren los te laten en vooral aandacht te geven aan het waarderen van medewerkers. Toch zijn we niet ontevreden over onze leidinggevenden. Gemiddeld geven we ze een 7,0.  Wat opvalt is dat leidinggevenden zich vaak niet bewust zijn van hun stijl van leidinggeven: op vrijwel alle fronten schatten zij zichzelf 20% positiever in dan de medewerkers doen.

Op 26 oktober van 9 tot 10 uur geeft Gelukwerkt een online presentatie over de resultaten van het onderzoek. Voor aanmelden: https://www.gelukwerkt.frl/werkgeluk/onderzoek-werkgeluk-in-friesland/

Meer informatie staat op: www.gelukwerkt.frl.

De drijvende krachten achter Gelukwerkt zijn Martha Buning uit Leeuwarden en Annemieke Mintjes uit Heerenveen. Zij zijn ook co-auteurs van het boek ‘Hybride bijeenkomsten. Een praktische gids voor effectief en sprankelend samenwerken’ dat eind november verschijnt bij Boom Uitgevers.