Huis van Werkvermogen

Welkom in het Huis van Werkvermogen!

Wie in goede gezondheid en met plezier werkt, is productiever en ervaart ook meer werkgeluk. Dat blijkt uit onderzoek. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gezond en met plezier werken? Hiervoor is een goed balans nodig tussen de individuele kenmerken van een werknemer, zoals vitaliteit, vaardigheden, drijfveren en energie, en de eisen die aan het werk worden gesteld. Als deze balans goed is, spreken we over een goed werkvermogen en zullen je werknemers fluitend hun werk doen. 

Waarom het Huis van Werkvermogen?

Uiteraard is het Huis van Werkvermogen geen bestaand huis, maar een visuele weergave die symbool staat voor het werkvermogen. Het is daarmee een prachtige metafoor die iedereen begrijpt: hoe staat het huis? Waar is herinrichting of renovatie nodig? Het is een instrument waarmee de medewerker zélf een inschatting kan maken of hij/zij zowel psychisch als fysiek in staat is om zijn/haar werk nu en in de toekomst uit te voeren. En zorgt voor een betere duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, waarin medewerkers vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans hun eigen ambities en die van de organisatie waar proberen te maken.

Als de medewerker deze eigen verantwoordelijk zelf gaat voelen, is de eerste stap al gezet!

Het Huis

Het Huis van Werkvermogen bestaat uit vier verdiepingen met elk een aantal kamers. Elke verdieping symboliseert een onderdeel van het werkvermogen. Gezamenlijk ondersteunen alle verdiepingen het dak, die het werkvermogen zelf symboliseert. De eerste drie verdiepingen bestaan uit vitaliteit, talent & ontwikkeling en persoonlijke drijfveren.

In de bovenste verdieping staat het werk en de energie centraal. Het gaat in deze verdieping over het werk zelf. Organisaties zijn grotendeels verantwoordelijk hoe deze verdieping eruit ziet. Denk aan de werkdruk die een werknemer ervaart, de werksfeer op een afdeling, de stijl van leidinggeven, de balans tussen taakeisen en de energiebronnen. De trap symboliseert de verbinding met de buitenwereld, zoals familie, vrienden, maatschappij en de sociale omgeving.

Het huis moet in balans zijn. Dit betekent dat de eerste drie verdiepingen en de bovenste verdieping goed op elkaar moeten aansluiten. Een goede balans zorgt ervoor dat een werknemer in staat is om zijn of haar werk naar vermogen te doen. De werknemer én de werkgever zijn samen verantwoordelijk voor het werken aan een goede balans. Samen werken aan werkvermogen!

Voor wie

Het huis van werkvermogen is een prachtige kapstok die gebruikt kan worden voor HR-beleid. Het kan op drie niveau’s worden ingezet: op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Op alle niveau’s geeft het de medewerker zelf de regie. Door het huis te integreren in het personeelsbeleid, wordt het ook als basis gebruikt voor bijvoorbeeld het verzuim/preventiebeleid, maar ook ontwikkelgesprekken en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kunnen met vragen uit het huis worden opgesteld.

Benieuwd hoe het huis van waarde kan zijn bij jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact op en we geven je nieuwe inzichten!

Resultaat

Veel organisaties missen een ‘kapstok’ voor hun HR-beleid, een overkoepelend model waar ze hun HR beleid aan kunnen ophangen. Juist dát willen wij brengen bij organisaties: een helpend model waar de vele al bestaande initiatieven een plek in krijgen én versterkend in kunnen werken. Daarnaast willen wij graag dat medewerkers zélf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen inzetbaarheid, en daar helpt dit model hen enorm bij!