Wat was het een feestje om te organiseren voor bijna 50 mensen van 12 Friese (semi-)overheidsorganisaties: het online event Wendbaar Friesland! Een een hele fijne samenwerking van Gelukwerkt.frl met Edgar van der Staay en Brigitte Feenstra van de provincie Fryslân. Kennisdeling, verbinding, leren en energie waren kernwoorden. Op naar een wendbaar(der) Friesland. To be continued!